Pages

Monday, 27 August 2012


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran        :   Bahasa Melayu
Tahun                        :   5 Tangkas
Bilangan Pelajar      :   32 orang
Tarikh                         :  11 Ogos 2012
Masa                          :  9.15 pagi  hingga 10.15 pagi (60 minit)
Tajuk                          :   Kisah dan Teladan (Upin dan Ipin)
Fokus Utama            :  10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar                                                                                                                 
                                       atau dibaca. 
                                       Aras1
                                       i.      Mengecam  dan menyusun  idea utama  daripada video 
                                               yang ditonton.                                         

Fokus Sampingan   :  3.1    Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara   
                                               atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa,
                                               struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.                                                                              
                                    :   Aras 1  
                                        ii.    Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun.   
Objektif                      :    Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:                                     Pembelajaran                1.    memahami dan menyatakan isi-isi penting mengikut
                                               urutan cerita dalam klip video.
                                        2.   membina lima ayat berdasarkan kosa kata yang
                                              terdapat dalam klip video.
                                        3.   menjawab 3 soalan pemahaman dengan tepat  
                                              berdasarkan klip video yang ditonton.  
Sistem Bahasa        :   Tatabahasa – Ayat penyata, ayat tanya, kata nama am,  
                                        Kosa Kata – Teladan, berpuasa,
Pengisian Kurikulum :  Ilmu – Pendidikan Moral
Nilai Murni                 :    Kesyukuran, jujur, baik hati, prihatin, bekerjasama dan  
                                        berhemah tinggi.                            
Kemahiran Bernilai  :   Kemahiran Berfikir  (menginterpretasi, mentafsir, membuat Tambah (KBT)               kesimpulan)
                                         Teori Kecerdasan Pelbagai  (Interpersonal),  Kontekstual 
                                         (Pengetahuan lalu dan sekarang)                                    Pengetahuan sedia  :     Murid telah sedia maklum tentang keperluan puasa ada                          
                                         (syarat-syarat puasa) dan bentuk-bentuk ayat.
Nilai Murni                   :   Kesyukuran, jujur, baik hati, prihatin, bekerjasama  dan                                        
                                         berhemah tinggi.
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran:
Langkah/ Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
(5 Minit)
Kisah dan Teladan
Guru:                                       Bersoal jawab dengan murid:
1. Murid menyusun kad huruf.          2. Apakah yang dilakukan oleh  orang Islam bersempena dengan bulan puasa/Ramadhan?                  3. Apakah maksud puasa?
ABM:            Power Point
KBT:                KontekstualLangkah 1
(10 Minit)

Menonton klip video - Upin dan Ipin ‘Kisah dan Teladan’


Guru:                                          1. Menunjukkan klip video Upin dan Ipin.
2. Murid diminta memberi perhatian dan mencatat maklumat semasa menonton klip video.
Murid:
Berada berada dalam kumpulan yang telah diagihkan pada sesi pengajaran dan pembelajaran lepas.
ABM:
Klip Video (tapak Pembelajaran)
Nilai: Kerjasama
Strategi P&P:
Konstekstual
Langkah 2
(15 Minit)

Perbincangan dan Pembentangan Hasil Kumpulan
Guru:
1. Berdasarkan klip video, guru meminta murid menjawab soalan yang terdapat di dalam lembaran kerja mengikut kumpulan masing-masing.
2. Guru membimbing murid menyelesaikan tugasan yang diberikan.
Murid:
1. Berbincang dalam kumpulan bagi mencari jawapan.
2. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing.
Contoh Soalan:
Berdasarkan klip video:         Kumpulan 1:                                      1. Siapakah yang tercedera kerana bermain mercun?                              2. Mengapakah Mail tidak berpuasa?                                   3. Bilakah Fizi dan kawan-kawannya bermain mercun?
Kumpulan 2:                                      4. Mengapakah tangan Fizi cedera?                                       5. Di manakah perbualan Upin, Ipin dan rakan-rakannya?                            6. Siapakah watak-watak dalam cerita Upin dan Ipin?
Kumpulan 3:                                       7. Siapakah yang tidak berpuasa?                                   8. Apakah kebaikan berpuasa?                            9. Apakah keburukan bermain mercun?                                          10. Apakah yang dibuat oleh Upin, Ipin dan rakan sekelas sebelum pulang?
ABM:                Lembaran Kerja (Lampiran 1)
KBT:  Mengumpul maklumat
Nilai: Kerjasama, memberi perhatian, kemasyarakatan
Langkah 3
(15 Minit)

Senaraikan perkara penting (Berkumpulan)

Guru:
Berdasarkan klip video, murid diminta menyenaraikan 3 perkara penting.
Murid:
Murid menonton semula video dan mencatat perkara penting yang dikenalpasti di dalam video yang ditonton.
ABM:          Buku teks, Lembaran Kerja (Lampiran 2)
KBT:     Menjana idea
Strategi P&P: Konstruktivisme
Langkah 4
(10 Minit)

Bina ayat:   Latihan (Buku Latihan)
Guru:                            Meminta murid membina 5 ayat berdasarkan kosa kata yang disenaraikan.
Murid:
Secara individu, murid membina ayat.
ABM:         Kad Kosa Kata
KBT:
Menjana idea
Strategi P&P:
Konstruktivisme
Penutup
(5 Minit)
Pengukuhan dan Penilaian

Guru:
1. Meminta murid menghantar kerja yang sudah disiapkan.
2. Bersama-sama dengan murid merumuskan isi pelajaran pada sesi tersebut.
3.Memberikan markah kepada murid yang memberikan kerjasama dengan baik pada carta bintang.
ABM:
Carta Bintang

                                                                                                                 (LAMPIRAN 1)
Jawab semua soalan berdasarkan klip video yang ditonton.      
Kumpulan 1:                                                                                                                                1.  Siapakah yang tercedera kerana bermain mercun?
______________________________________________________________             2.  Mengapakah Mail tidak berpuasa?                                 
______________________________________________________________             3.  Bilakah Fizi dan kawan-kawannya bermain mercun?
______________________________________________________________

Kumpulan 2:                                                                                                                                4.  Mengapakah tangan Fizi cedera?
______________________________________________________________             5.  Di manakah perbualan Upin, Ipin dan rakan-rakannya?                       
______________________________________________________________             6.  Siapakah watak-watak dalam cerita Upin dan Ipin?
______________________________________________________________

Kumpulan 3:                                                                                                                                7.   Siapakah yang tidak berpuasa?                                   
______________________________________________________________             8.   Apakah kebaikan berpuasa?       
______________________________________________________________             9.   Apakah keburukan bermain mercun?
______________________________________________________________           10. Apakah yang dibuat oleh Upin, Ipin dan rakan sekelas sebelum pulang?
______________________________________________________________

                                                                                                                   LAMPIRAN 2
ARAHAN : Bincangkan dan senarai isi-isi penting berdasarkan video dan isi       tambahan mengikut topik yang diberikan.

Kumpulan 1: Akibat bermain mercun:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________

Kumpulan 2: Kebaikan berpuasa:                                                                                                            
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________

Kumpulan 3: Senaraikan nilai murni daripada cerita ‘Kisah dan Teladan’.   
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________                                                                                                        

      
   


0 comments:

Post a Comment